ÇOCUK ATÖLYELERİ

Çocuklar için Türcülük ve Hayvan Hakları Atölyeleri

Açık kaynak hâline getirdiğimiz “Çocuklar için Türcülük ve Hayvan Hakları Atölyeleri” modeline buradan ulaşabilirsiniz.

ATÖLYELERİN AMACI

Atölyelerin amacı, hâkim insanmerkezci bakışın mutlak olmadığı ve sorgulanabileceği fikrinin, hayvan hakları ekseninde oyun, tartışma ve ortak öğrenme modelleri ile 8-12 yaş aralığındaki çocuklarda yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

Atölyeler, didaktik bir yaklaşımı reddeden yöntemlerle yürütülecek, atölyelerle çocuklara insanmerkeziyetçilikten başka bir düşünce yapısının olduğunu fark ettirerek bireyin çocukluk ve yetişkin hayatında, yeryüzü üstünde yaşayan bütün canlılar ve özellikle hayvanlarla daha eşitlikçi bir şekilde ilişki kurmasına katkıda bulunma sonucunu hedeflemektedir.

Bu aşamada “Çocuklar için Hayvan Hakları ve Türcülük Atölyesi”nde ortaya çıkan modelin uygulamada yaratacağı etkiyi gözlemlemek ve olası geri bildirim verileri ışığında atölye modelini geliştirerek son şeklini kazandırmak için belirlenen bölgelerde pilot uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak olan “atölye modeli”ni, erişilebilir bir kaynak hâline getirmeyi ve bizlerden bağımsız olarak, ekoloji, çocuk ve hayvan hakları konularında çalışan farklı gruplarca bu modelin uygulanabilirliğini ve yaygınlaştırılmasını hedeflenmektedir.

ATÖLYELERDEN BEKLENTİMİZ

Proje, toplumda hayvanlar ve doğa konusunda hâkim olan hiyerarşik insanmerkezci bakış karşısında, çocuklarda bir algı kırılması yaratarak onları bütüncül ve eşitlikçi bir bakışla tanıştırmayı öngörmektedir. Proje, bu anlamda çocuklarda empati yeteneğinin, içgörünün ve kendileri dışında başkalarının da hakkını savunabilmeleri konusundaki bilincin geliştirilmesini destekler. Atölyelere katılan çocuklarda bu bilincin oluşması ile aynı zamanda toplumsal adalet ve barışın inşasına da katkıda bulunulacaktır. Kendinden başkasının haklarını gözeten çocuklar, toplumsal şiddete dâhil olmayacak, başkalarının hakları üzerinde kolayca tasarrufta bulunmaktan da çekinecektir.

Atölyeler boyunca konunun çocuklar için ne ifade ettiği, atölyeden keyif alıp almadıkları, atölye boyunca etkin ve katılımcı olup olmadıkları izlenecektir. Atölyenin başında ve sonunda yapılan gözlemler baz alınarak, bağımsız bir uzman tarafından etki değerlendirmesi yapılacaktır.

Ayrıca gündelik yaşam alışkanlıkları farklı çocuklara ulaşmak için farklı bölgelerde yapılacak pilot atölye uygulamalarının etki değerlendirme sonuçları bu gruplar arasındaki olası farkların da değerlendirilmesine olanak verecektir. Pilot uygulamalar sonucunda derlenecek olan veriler, atölye modelini geliştirmek için kullanılacaktır.

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön