2020 YILI HAYVAN HAKKI İHLALİ
(en az)

0
Yaşam Hakkı Gaspı
0
Özgürlüğü Kısıtlama
0
İşkence
0
Beden Dokunulmazlığının İhlali

Çocuklar için Türcülük ve Hayvan Hakları Atölyeleri Uygulama El Kitabı Yayında!

Videoyu oynat
Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “sıra dışı kişilerin olağanüstü öykülerini” anlattığı “Fark Yaratanlar” programının dokuzuncu sezonunun sekizinci Fark Yaratan’ı, hayvan hakları ihlâllerinin izlenmesi ve raporlanması için çalışan Hayvan Hakları İzleme Komitesi oldu.
Sabancı Vakfı
Fark Yaratanlar